Allmänna villkor

1. TILLÄMPNINGSSOMRÅDE

(1) Vid användning av CASIO Onlineshop (se.casio-shop.eu) och ingångna avtal angående detta gäller endast dessa allmänna villkor. De innehåller samtidigt lagstadgad obligatorisk information om rättigheter och skyldigheter enligt de lagstadgade bestämmelserna vid distansförsäljning och e-handel.

(2) Motstridiga villkor som uppställts av dig eller av tredje part eller som avviker från våra affärsvillkor godkänns inte av oss såvida vi inte uttryckligen har gett vårt samtycke till dem. Våra affärsvillkor gäller även om vi med kännedom om motstridiga villkor eller villkor som avviker från våra affärsvillkor utför leveransen till dig utan förbehåll.

2. LEVERANTÖR/DIN AVTALSPARTNER

Leverantör för CASIO Onlineshop och din avtalspartner är:

CASIO Europe GmbH
Casio-Platz 1
D-22848 Norderstedt, Tyskland

Tel.: + 49 (0)40 226 307 065
Fax: + 49 (0)40 226 307 330
E-post: se.info@casio-shop.eu
Verkställande direktör: Kazuyuki Yamashita

Registrerande myndighet Kiel, handelsregisternummer: HRB 3315;
Momsregistreringsnummer: DE 118536381.

3. AVTALETS INGÅENDE, TEXT OCH SPRÅK

(1) Presentationen av våra varor i webbutiken är ett icke-bindande erbjudande om att genom beställning av de presenterade varorna lämna ett förslag till att ingå ett köpeavtal med oss. Detta erbjudande riktar sig uteslutande till myndiga personer som har rättskapacitet att ingå avtal.

(2) Ett köpeavtal ingås enligt följande:

Du kan lägga till de varor som presenteras i webbutiken i varukorgen genom att klicka på länken LÄGG TILL I VARUKORGEN till vänster och därefter visa den valda artikeln via länken TILL VARUKORGEN uppe till höger på webbsidan under VARUKORG. När du går vidare TILL KASSAN och har angett de personuppgifter som krävs för att din beställning ska kunna hanteras kommer du till en översiktssida där du kan kontrollera dina orderuppgifter ytterligare en gång. Genom att klicka på länken KÖP NU längst ner på sidan lämnar du ett rättsligt bindande erbjudande om att sluta ett köpavtal angående artikeln som du har lagt i kundkorgen (”Din avtalsförklaring”). Eventuella inmatningsfel kan du korrigera genom att ändra antalet artiklar i kundkorgen eller genom att klicka på länken TA BORT innan du går TILL KASSAN. Så länge som du inte har klickat på KÖP NU i slutet av beställningsproceduren kan du när som helst gå tillbaka till kundkorgen via TILLBAKA-knappen i din webbläsare.

(3) Så snart som vi har erhållit din avtalsförklaring skickar vi en bekräftelse på mottagandet via e-post. Detta innebär inte att vi har antagit din avtalsförklaring ännu. Ett köpeavtal uppstår först när vi därefter skickar en bekräftelse om godkännande (”Orderbekräftelse”) till dig. Om vi i undantagsfall inte skulle anta din avtalsförklaring kommer vi att meddela detta via e-post inom två vardagar efter att vi har mottagit din beställning.

(4) Ingående av avtal kan endast göras på tyska.

(5) Avtalstexten bestående av dina orderuppgifter och dessa allmänna villkor sparas av oss och skickas till dig tillsammans med orderbekräftelsen. De allmänna villkoren kan du också alltid läsa i vår webbutik. För registrerade kunder finns en översikt över gjorda beställningar tillgänglig på "Min shop".

4. PRISER/LEVERANSKOSTNADER/ÖVERLÅTELSEINFORMATION/BETALNING

(1) De priser som anges i den här webbutiken gäller endast för kunder med leveransadress i Tyskland. De inkluderar den aktuella gällande mervärdesskatten (momsen) och övriga priskomponenter.

(2) Om ytterligare leveranskostnader tillkommer anges detta direkt vid den presenterade varan i webbutiken via länken ”leveranskostnader” och även separat i kundkorgen.

(3) Våra betalningsanspråk gentemot våra kunder utifrån de ingångna köpeavtalen i vår webbutik har vi överlämnat till Hatraco GmbH, Peutestraße 22a, 20539 Hamburg, Tyskland. Om inte något annat framgår av följande regler kan du därför efter kännedom om överlämnandet bara göra din betalning med befriande verkan till Hatraco GmbH på det konto som anges i fakturan. Du erhåller en faktura med uppgift om bankkonto tillsammans med vår orderbekräftelse. Fakturabeloppet förfaller till betalning omedelbart vid fakturans mottagande.

(4) Du kan betala via postförskott (förskottsbetalning), kreditkort (Visa, Mastercard) eller via betaltjänsten PayPal Plus. Följande betalningssätt är tillgängliga via betaltjänsten PayPal Plus: PayPal, autogiro eller kreditkort. Du kan även betala via faktura via betaltjänsten PayPal Plus om följande förutsättningar föreligger:

(i) Du har angett en fakturaadress som ligger i Tyskland och
(ii) kundkorgens värde ligger mellan 1,50 euro och 1 500 euro och
(iii) du godkänns i PayPals identitets- och kreditkontroll.

(5) Om betalningen sker med kreditkort eller via PayPal debiteras ditt konto med fakturabeloppet på förfallodagen.

(6) Vid köp på faktura ska fakturabeloppet betalas inom 30 dagar efter att fakturan erhållits till PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Om du väljer betalningssättet faktura överlämnar Hatraco GmbH betalningsanspråket till PayPal, så att den fortsatta hanteringen av betalningen sker i samarbete med PayPal och du bara kan genomföra betalning med befriande verkan till PayPal. För detta gäller PayPals allmänna användningsvillkor för att använda betalning via faktura och PayPals principer för dataskydd samt informationen om identitetskontroll hos PayPal och för datautbyte med kreditupplysningsföretag (kreditkontroll), som du kan läsa under beställningsprocessen när du har vidarebefordrats till PayPals webbplats och måste bekräfta.

(7) För alla övriga avtalsfrågor, framför allt när det gäller att utnyttja den lagstadgade ångerrätten eller garantirättigheter, är vi din direkt ansvariga kontaktpartner.

5. KAMPANJKUPONGER OCH INLÖSEN AV DEM

(1) Kampanjkuponger är rabattkuponger som inte kan köpas utan som vi ger ut i samband med reklamkampanjer eller andra arrangemang (till exempel pristävlingar) och som har en fastlagd giltighetstid. Giltiga kampanjkuponger kan lösas in i vår webbutik. Kampanjkupongens värde dras automatiskt av från din faktura när du matar in rabattkoden i samband med din beställning.

(2) Kampanjkuponger är bara giltiga under den tidsperiod som anges på kampanjkupongen och kan bara lösas in en gång i samband med en enda beställning. Enstaka kollektioner, serier och klockor kan vara uteslutna från rabattkampanjen. Värdet av en kampanjkupong betalas inte ut kontant och förräntas inte. Kampanjkupongen ersättes inte om varan helt eller delvis returneras.

(3) Observera att inlösen av rabattkupongerna är bundet till ett lägsta beställningsvärde på 80,00 euro före avdrag av kupongvärdet. Om kupongvärdet ligger under det lägsta beställningsvärdet kan differensen erläggas med de erbjudna betalningsalternativen. Om kampanjkupongens värde är högre än det lägsta beställningsvärdet på 80,00 euro måste beställningens varuvärde som ska betalas motsvara åtminstone kampanjkupongens belopp.

(4) Kampanjkuponger kan bara lösas in innan beställningsprocessen har slutförts. Avräkning i efterhand är inte möjlig. Kampanjkupongen kan inte överlåtas till tredje part. Det går inte att kombinera flera kampanjkuponger med varandra, såvida vi inte har kommit överens om annat.

(5) Om du har använt en kampanjkupong vid ditt köp förbehåller vi oss rätten att debitera dig det ursprungliga priset för varan du får, utan avdrag för kampanjkupongen, ifall beställningens totala värde på grund av dina returer inte längre når upp till det lägsta beställningsvärdet på 80,00 euro eller kampanjkupongens respektive värde. Vilket värde som gäller för dig framgår av stycke (3) i detta regelverk.

6. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Varan förblir vår egendom till dess fullständig betalning har erlagts.

7. LEVERANS/BRISTER

(1) Inom Tyskland sker leveransen av varorna via bud till den leveransadress som du har angivit.

(2) Leveranstiden är mellan 1 och 3 vardagar inom Tyskland beräknat från det att betalningen har inkommit eller godkänts av ditt kreditinstitut. Eventuella avvikande leveranstider för enskilda varor informerar vi om i webbutiken.

(3) Om störningar inom företagsverksamheten som vi inte kan påverka, framför allt strejker eller lockouter eller fall av force majeure som beror på en oförutsedd händelse och som vi inte är skuld till, hindrar oss från att leverera din beställda vara inom den angivna leveranstiden, förlängs leveranstiden med den tid som motsvarar den försening som orsakats av dessa förhållanden. Om sådana störningar leder till att vi inte kan leverera inom en månad sedan betalningen har inkommit eller godkänts av ditt kreditinstitut har du rätt att häva avtalet. Hävandet av avtalet ska ske skriftligen för att vara giltigt. Övriga anspråk, i synnerhet lagstadgad ångerrätt som du har rätt till redan inom en månads tid, berörs inte av detta.

8. ÅNGERRÄTT FÖR KONSUMENTER/UNDANTAG

(1) Om du gör köp som till övervägande del kan varken räknas till din kommersiella verksamhet eller din verksamhet som egenföretagare och du därmed beställer från oss som konsument har du en ångerrätt enligt följande

INFORMATION OM ÅNGERRÄTT

ÅNGERRÄTT

DU HAR RÄTT ATT ÅNGRA DETTA KÖP INOM FJORTON DAGAR UTAN ATT ANGE NÅGON ORSAK.

ÅNGERRÄTTEN ÄR FJORTON DAGAR OCH BÖRJAR DEN DAG DÅ DU ELLER TREDJE PART SOM DU HAR UTSETT, SOM INTE ÄR TRANSPORTÖR, HAR TAGIT EMOT VARORNA.

FÖR ATT ÅNGRA KÖPET AV EN VARA SKA DU INFORMERA OSS (CASIO EUROPE GMBH, CASIO ONLINE-SHOP, C/O HATRACO GMBH, PEUTESTRASSE 22a, D-20539 HAMBURG, TYSKLAND, TEL. +49 (0)40 226 307 065, FAX +49 (0)40 226 307 330, E-POST: SE.INFO@CASIO-SHOP.EU) OM DITT BESLUT ATT FRÅNTRÄDA AVTALET I FORM AV EN TYDLIGT FORMULERAD FÖRKLARING (T.EX. ETT BREV, ETT FAX ELLER ETT E-POSTMEDDELANDE). DU KAN ANVÄNDA BIFOGAD ÅNGERBLANKETT, MEN DETTA ÄR INTE OBLIGATORISKT.

ÅNGERFRISTEN SKA ANSES HA IAKTTAGITS OM DU SÄNT I VÄG MEDDELANDET OM ATT DU VILL UTNYTTJA DIN ÅNGERRÄTT INNAN FRISTEN HAR GÅTT UT.

OM DU UTNYTTJAR DIN ÅNGERRÄTT

OM DU FRÅNTRÄDER DETTA AVTAL KOMMER VI ATT ÅTERBETALA ALLA BELOPP SOM DU HAR BETALAT IN TILL OSS, INKLUSIVE LEVERANSAVGIFTER (MED UNDANTAG AV DE EXTRA AVGIFTER SOM TILLKOMMER OM DU VÄLJER ETT ANNAT LEVERANSSÄTT ÄN DET BILLIGASTE STANDARDLEVERANSSÄTT SOM VI ERBJUDER). ÅTERBETALNING KOMMER ATT SKE OMEDELBART OCH SENAST INOM FJORTON DAGAR FRÅN DEN DAG VI TAR EMOT MEDDELANDET OM ATT DU ÅNGRAR DITT KÖP. ÅTERBETALNING KOMMER ATT SKE MED DET BETALNINGSSÄTT SOM DU BETALADE MED, SÅVIDA INGET ANNAT UTTRYCKLIGEN HAR AVTALATS; VI TAR ALDRIG UT NÅGRA AVGIFTER I SAMBAND MED ÅTERBETALNING. VI KAN HÅLLA INNE ÅTERBETALNINGEN TILLS VI HAR MOTTAGIT DEN RETURNERADE VARAN ELLER TILLS DU KAN INTYGA ATT DU HAR SKICKAT TILLBAKA VARAN, BEROENDE PÅ VILKET SOM INTRÄFFAR FÖRST.

VARAN SKA RETURNERAS OMGÅENDE, DOCK SENAST INOM FJORTON DAGAR FRÅN DEN DAG DÅ VI TAR EMOT MEDDELANDET OM ATT DU ÅNGRAR DITT KÖP. FRISTEN SKA ANSES HA IAKTTAGITS OM DU SKICKAR IVÄG VARAN INNAN DENNA TID HAR GÅTT UT. VI STÅR FÖR RETURKOSTNADERNA. KUNDEN SKA BARA HÅLLAS ANSVARIG FÖR EVENTUELL VÄRDEFÖRLUST AV VARAN OM DENNA VÄRDEFÖRLUST BEROR PÅ ATT VARAN HANTERATS PÅ ETT ANNAT SÄTT ÄN VAD SOM ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR ATT FÖRVISSA SIG OM VARORNAS BESKAFFENHET, EGENSKAPER OCH FUNKTION.

STANDARDÅNGERBLANKETT

(Fyll i följande blankett och skicka den till oss om du vill ångra ditt köp.)

Till: CASIO Europe GmbH, CASIO Online-Shop, c/o Hatraco GmbH, Peutestraße 22a, D-20539 Hamburg, Tyskland, tel. +49 (0)40 226 307 065, fax +49 (0)40 226 307 330, e-post: se.info@casio-shop.eu

Härmed ångrar jag/vi (*) köpet av följande varor (*)/tjänster (*)

  • Beställt den (*)/mottaget den (*)
  • Kundens/kundernas namn
  • Kundens/kundernas adress
  • Kundens/kundernas underskrift (endast om meddelandet lämnas på papper)
  • Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

INFORMATION OM ATT ÅNGERRÄTTEN INTE GÄLLER

(2) Ångerrätten gäller inte vid distansförsäljningsavtal för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogramvara i förseglad förpackning om förseglingen har tagits bort efter leverans.

9. ANSPRÅK VID BRISTER

(1) Vi ber dig att omedelbart lämna klagomål till transportören eller oss vid ev. brister vid leverans av varan, t.ex. synliga transportskador. Om du inte lämnar ett klagomål påverkar detta inte dina lagstadgade anspråk, såvida inte ditt köp är en affärstransaktion för båda parterna och en reklamationsskyldighet gäller enligt § 377 HGB (Handelsgesetzbuch, den tyska konsumentlagen). Men om du lämnar ett klagomål omedelbart kan vi begära ersättning av transportören eller transportförsäkringsbolaget. (2) Om en vara inte är fri från brister vid leverans har du rätt att begära kompensation enligt vad som anges i de lagstadgade bestämmelserna, att häva avtalet eller att sänka inköpspriset och dessutom att kräva skadeersättning.

10. ANSVAR

(1) Det är inte möjligt att begära skadestånd eller ersättning för uppkomna kostnader gentemot oss och våra företag, juridiska företrädare och/eller ombud eller ställföreträdare (nedan sammanfattningsvis: „vi“ eller „oss“), oavsett rättslig grund, i synnerhet p.g.a. brott mot förpliktelse och/eller skadeståndsgrundande handling.

(2) Ovanstående ansvarsfriskrivning gäller inte vid skador som orsakats avsiktligt eller genom grov vårdslöshet och/eller vid brott mot väsentliga avtalsplikter. Som väsentliga avtalsskyldigheter räknas sådana som endast kan uppfyllas genom att avtalet genomförs på ett korrekt sätt och vars regelbundna utförande användaren förlitar sig på. Vid brott mot väsentliga avtalsplikter som inte orsakats avsiktligt eller genom grov vårdslöshet är omfattningen av vårt ansvar begränsad till ersättning av förutsägbara skador som är typiska vid den här typen av avtal.

(3) Ansvarsfriskrivningen enl. punkt (1) och ansvarsfriskrivningen enl. punkt (2) gäller inte för skador som leder till person- och hälsoskador eller dödsfall och såvida vi har garantiansvar eller omfattas av produktansvarslagen.

11. TVISTLÖSNING/KUNDSERVICE

(1) EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online. Du hittar den på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är inte förpliktade att medverka i en tvistlösning vid en tvistlösningsnämnd och kommer av princip inte att medverka vid en sådan.

(2) Vid frågor, reklamationer eller klagomål hjälper vår kundservice dig måndagar till torsdagar 8–18 och fredagar 8–17 på telefonnummer +49 (0)40 226 307 065 eller e-postadress se.info@casio-shop.eu.

12. TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING/JURISDIKTION

(1) Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning gäller. Detta val av lagstiftning gäller endast för konsumenter såvitt skyddet som ges av obligatorisk lagstiftning i det land där konsumenten har sin hemvist inte tas ifrån honom/henne. FN-konventionen angående avtal om internationella köp gäller inte.

(2) För köpare som är näringsidkare, offentligrättsliga juridiska personer eller offentligrättsliga specialfonder ska endast Hamburg, Tyskland, gälla som jurisdiktion vid alla tvister som uppstår utgående från det ingångna köpeavtalet med oss.

- CASIO Europe GmbH, utgåva: june 2021 -