Ångerrätt

ÅNGERRÄTT FÖR KONSUMENTER/UNDANTAG

(1) Om du gör köp som till övervägande del kan varken räknas till din kommersiella verksamhet eller din verksamhet som egenföretagare och du därmed beställer från oss som konsument har du en ångerrätt enligt följande

INFORMATION OM ÅNGERRÄTT

ÅNGERRÄTT

DU HAR RÄTT ATT ÅNGRA DETTA KÖP INOM 14 DAGAR UTAN ATT ANGE NÅGON ORSAK.

ÅNGERRÄTTEN ÄR 14 DAGAR OCH BÖRJAR DEN DAG DÅ DU ELLER TREDJE PART SOM DU HAR UTSETT, SOM INTE ÄR TRANSPORTÖR, HAR TAGIT EMOT VARORNA .

FÖR ATT ÅNGRA KÖPET AV EN VARA SKA DU INFORMERA OSS (CASIO EUROPE GMBH, CASIO ONLINE-SHOP, C/O HATRACO GMBH, PEUTESTRASSE 22a, D-20539 HAMBURG, TYSKLAND, TEL. +49 (0)40 226 307 065, FAX +49 (0)40 226 307 330, E-POST: SE.INFO@CASIO-SHOP.EU) OM DITT BESLUT ATT FRÅNTRÄDA AVTALET I FORM AV EN TYDLIGT FORMULERAD FÖRKLARING (T.EX. ETT BREV, ETT FAX ELLER ETT E-POSTMEDDELANDE). DU KAN ANVÄNDA BIFOGAD ÅNGERBLANKETT, MEN DETTA ÄR INTE OBLIGATORISKT.

ÅNGERFRISTEN SKA ANSES HA IAKTTAGITS OM DU SÄNT I VÄG MEDDELANDET OM ATT DU VILL UTNYTTJA DIN ÅNGERRÄTT INNAN FRISTEN HAR GÅTT UT.

OM DU UTNYTTJAR DIN ÅNGERRÄTT

OM DU FRÅNTRÄDER DETTA AVTAL KOMMER VI ATT ÅTERBETALA ALLA BELOPP SOM DU HAR BETALAT IN TILL OSS, INKLUSIVE LEVERANSAVGIFTER (MED UNDANTAG AV DE EXTRA AVGIFTER SOM TILLKOMMER OM DU VÄLJER ETT ANNAT LEVERANSSÄTT ÄN DET BILLIGASTE STANDARDLEVERANSSÄTT SOM VI ERBJUDER). ÅTERBETALNING KOMMER ATT SKE OMEDELBART OCH SENAST INOM 14 DAGAR FRÅN DEN DAG VI TAR EMOT MEDDELANDET OM ATT DU ÅNGRAR DITT KÖP. ÅTERBETALNING KOMMER ATT SKE MED DET BETALNINGSSÄTT SOM DU BETALADE MED, SÅVIDA INGET ANNAT UTTRYCKLIGEN HAR AVTALATS; VI TAR ALDRIG UT NÅGRA AVGIFTER I SAMBAND MED ÅTERBETALNING. VI KAN HÅLLA INNE ÅTERBETALNINGEN TILLS VI HAR MOTTAGIT DEN RETURNERADE VARAN ELLER TILLS DU KAN INTYGA ATT DU HAR SKICKAT TILLBAKA VARAN, BEROENDE PÅ VILKET SOM INTRÄFFAR FÖRST.

VARAN SKA RETURNERAS OMGÅENDE, DOCK SENAST INOM 14 DAGAR FRÅN DEN DAG DÅ VI TAR EMOT MEDDELANDET OM ATT DU ÅNGRAR DITT KÖP. FRISTEN SKA ANSES HA IAKTTAGITS OM DU SKICKAR IVÄG VARAN INNAN DENNA TID HAR GÅTT UT. VI STÅR FÖR RETURKOSTNADERNA. KUNDEN SKA BARA HÅLLAS ANSVARIG FÖR EVENTUELL VÄRDEFÖRLUST AV VARAN OM DENNA VÄRDEFÖRLUST BEROR PÅ ATT VARAN HANTERATS PÅ ETT ANNAT SÄTT ÄN VAD SOM ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR ATT FÖRVISSA SIG OM VARORNAS BESKAFFENHET, EGENSKAPER OCH FUNKTION.

STANDARDÅNGERBLANKETT

(Fyll i följande blankett och skicka den till oss om du vill ångra ditt köp.)

Till: CASIO Europe GmbH, CASIO Online-Shop, c/o Hatraco GmbH, Peutestraße 22a, D-20539 Hamburg, Tyskland, tel. +49 (0)40 226 307 065, fax +49 (0)40 226 307 330, e-post: se.info@casio-shop.eu

Härmed ångrar jag/vi (*) köpet av följande varor (*)/tjänster (*)

  • Beställt den (*)/mottaget den (*)
  • Kundens/kundernas namn
  • Kundens/kundernas adress
  • Kundens/kundernas underskrift (endast om meddelandet lämnas på papper)
  • Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

INFORMATION OM ATT ÅNGERRÄTTEN INTE GÄLLER

(2) Ångerrätten gäller inte vid distansförsäljningsavtal för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogramvara i förseglad förpackning om förseglingen har tagits bort efter leverans.