Batteriåtervinning

HJÄLP OSS ATT SKYDDA MILJÖN

Gamla batterier får inte kastas i hushållsavfallet. Du är enligt lag skyldig att lämna in gamla batterier på ett lämpligt uppsamlingsställe i din kommun eller i handeln.
Du kan också lämna in dina förbrukade batterier till vårt leveranslager utan kostnad:

Hatraco GmbH
Peutestraße 22a
D-20539 Hamburg, Tyskland

Gamla batterier kan innehålla skadliga ämnen eller tungmetaller som kan vara skadliga för miljö och hälsa. Batterier kan återvinnas – de innehåller viktiga råvaror som järn, zink, mangan och nickel.

Soptunnan betyder: Batterier och ackumulatorer får inte kastas i hushållsavfallet!
Vissa batterier som innehåller skadliga ämnen har dessutom följande tecken under soptunnesymbolen. De betyder:

  • Pb: Batteriet innehåller bly
  • Cd: Batteriet innehåller kadmium
  • Hg: Batteriet innehåller kvicksilver